Profil

MgA.MagdalénaNováková

13. 4. 1983 se narodila v Praze v ČR.

1989 - 1998 chodila na základní školu, při které navštěvovala Základní Uměleckou školu v Biskupské ulici s výtvarným zaměřením pod vedením prof.Petry Havlíčkové, kde se již projevil její výtvarný talent již v ranném věku a měla svou první skupinovou výstavu. V závěru studia na základní škole si dávala pouze jedinou přihlášku na střední školu a tou byla Výtvarná škola Václava Hollara v Praze, nejlepší výtvarná střední škola v Čechách, tam se dostala hned napoprvé.

1998 - 2002 studovala Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze (VŠVH), kde se seznámila s řadou grafických uměleckých technik, zdokonalovala se ve figurální kresbě a získala 1. Místo v soutěži o nejlepší grafické logo pro evropské museum zabývající se historií lustrů. Maturovala s vyznamenáním a úspěšně absolvovala zkoušky na Akademii Výtvarných Umění v Praze, kde měla u zkoušek nejlepší domácí práce. Dostala se do grafického ateliéru prof. Jiřího Lindovského.

2002 - 2004 působila v grafickém ateliéru pod vedením prof.Jiřího Lindovského, kde se zdokonalovala její práce v grafické dílně,ale také v ateliéru malovala obrazy což bylo v tomto prostředí kontroverzní,ona si ale stála za svým. Její malba na sklo přesáhla rozměr skla a dostala se do grafické podoby, tam Magdaléna skloubila malbu s grafikou a převedla malbu na sklo do sítotisku. Za tento počin získala cenu Cenné uznání na Grafice Roku. Její cestu v té době sledoval prof.Michael Rittstein, který si jí pak vzal do svého ateliéru, kde se věnovala malbě.

2004 - 2006 malba byla pro Magdalénu stěžejní obor a tak přestoupila do ateliéru Malba pod vedením prof. Rittsteina, který její talent objevil už v období přijímaček na Akademii. V ateliéru se věnovala větším formátům olejomalby, ale i akrylu. Začala malovat akvarel akrylem na rozměrná plátna, což také není běžné.

2006 - 2008 přestoupila na obor Nová média k prof. Veronice Bromové, kde vytvářela kombinaci malby – čistých tahů štětcem s fotkamy a videem.její nejvýraznější práce v tomto ateliéru byla její diplomka na téma Neonky, kde se objevovaly pusy, které dělaly různé věci a byly umístěné v jungli linek a čar, která pulsovala a jakoby dýchala, takže ta jungle čar dýchala a do toho ty pusy zpívaly, malovaly si pusu, jedly.

2008 - 20105 po úspěšném zakončení studia na Akademii Výtvarných Umění v Praze se Magdaléna věnuje volné tvorbě, kresbě portrétů na zakázku a počítačové grafice. Má za sebou více než 15 výstav. 2009 získala uznání od režiséra Julia Hertze, že má krásné velké modré oči a chtěl jí obsadit do epizodní role ve filmu Habermannův Mlýn, natáčení se nezúčastnila, onemocněla. 2010 pracovala na souboru maleb Hrdinky, kde ztvárňovala hlavní roli a zpodobňovala se do známých postav. Svůj soubor prací vystavila v Novoměstské radnici v Praze. 2011 - 2012 se věnovala malbě portrétů na zakázku. 2013 měla svoji další samostatnou výstavu v La Patiu v Praze.Sehrála epizodní roli ve filmu Bony a klid 2 (režiserVít Olmer). Dále se pak objevila ve filmech Pohádkář(režisér pan tMichálek) a Tajemství a smysl života od Petra Vachlera. 2014 si zahrála epizodní roli ve filmu o fotografu Janu Saudkovi od režisérky Ireny Pavláskové s názvem Fotograf.

MgA.MagdalénaNováková

13.4.1983 Magdalena was born in Czech Republic.

1989 - 1998 Magdalena went to Basic School, behind basic school Magdalena visited Basic fine Art School in Biskupska street in center of Prague, her teacher was Mrs Prof. Petra Havlickova. There is know Magdalenás art talent in early age and she had the first group exhibition in Prague. At the end of Basic School Magdalena send ounly one admission to Elementary Art School of Venceslav Hollar in Prague, the best fine elementary art school in Czech Republic and she was successful at the first.

1998 - 2002 Magdalena studied Elementary Art School of Venceslav Hollar in Prague (VŠVH), when Magdalena knew a lot of grafic art techniques, Magdalena improved at figural drawings, and Magdalena win the first award - grafic logo of European Museum of historic chandeliers.Leaving examination was with honours and Magdalena was successful at the exams to Academy of Fine Art in Prague / the best Art Academy in Czech Republic and know in the World. Magdalena had the best homework art to exams for this school. Magdalena was accept to Grafic Atelier of Prof. Jiří Lindovský.

2002 - 2004 Magdalena studied in Grafic Atelier of Prof.Jiří Lindovský. Magdalena improved in grafic techniques, but Magdalena more painting pictures in this grafic atelier, this was controverse. Her paintings on glass -vitrage exceed vitrage to serigraph, for this Artwork Magdalena win First price on Grafique of Year. Magdalenas Art way to future Mr Prof. Michael Rittstein watched.

2004 - 2006 Magdalena went to Atelier of Painting of Prof.Michael Rittstein, he watched Magdalena at exams to Academy of Fine Art.. It was very important for Magdalena. At Atelier of Painting Magdalena produced large Oil on canvas and Akryl. Magdalena began produce large canvas Akvarel by Akryl, itisnt often at this time. 

2006 - 2008 Magdalena went to Atelier New Media of Mrs Prof. Veronika Bromova, in this atelier Magdalena produce combination photos and pictures. She painted to photos. Her the best artwork in this atelier was Neonky - video 3min., there were mouths and they improvized, around were lines of pencil which pulsed and moved. It was finish artwork in Academy of Fine Art in Prague in Czech Republic.

2008 - 2015 After successful finish at Academy of Fine Art Magdalena produce her artworks, painting for order, drawing of portrait and computer grafics. Magdalena absolved and organized more then 15 own art exhibitions, some epizode rolls in czech movies (Habermanuv mlýn, Pohádkář, Tajemství a smysl života, Bony a klid 2 and Fotograf - about Jan Saudek¨). Magdalena used her art talent as Visual Merchandiser at C und A (C&A, Cameau, Rossmann and Baťa)