Pastel - Kurz kresby a malby suchým pastelem

Zveme Vás na kurz kresby a malby suchým pastelem. Cílem kurzu je seznámit účastníky s technologií suchého pastelu, s materiály a základními postupy této atraktivní techniky. Kurz je určen pro začínající i pro pokročilejší malíře.

V kurzu si nejen vyzkoušíte nejrůznější technologické varianty, jak suchý pastel používat, ale také různé žánry a styly. Podíváme se, jak využívali suchý pastel malíři v dějinách výtvarného umění i v současnosti.

Kurz vede naše oblíbená lektorka MgA. Magdaléna Nováková. Magda studovala v na Akademii výtvarných umění v Praze v atelieru prof. Michaela Rittsteina. Po celou dobu Vám nápomocna svými radami a individuálním přístupem ke každému studentovi kurzu.

Program kurzu

Program výuky jevolný, nemusíte jej striktně dodržovat. Vše závisí na domluvě s lektorkou. Vašim přáním a návrhům vyjdeme rádi vstříc!

1. Lekce: Kresba je základ, skica, barevná kompozice
2. Lekce: Zátiší s ovocem ( malba podle reálného zátiší)
3. Lekce: Zátiší s květinou ( malba podle reálného zátiší)
4. Lekce: Portrét ženy ( malba podle živého modelu)
5. Lekce: Portrét muže ( malba podle živého modelu)
6. Lekce: Oblečená postava ( malba podle fotografie)
7. Lekce: Akt ( malba podle živého modelu)
8. Lekce: Kopie Vašeho oblíbeného obrazu, malba podle předlohy

Co s sebou

Na první lekci žádné pomůcky nepotřebujete. Vše Vám zdarma zapůjčíme v našem ateliéru. Během první lekce Vám lektorka podrobně vysvětlí, co budete na kurz potřebovat.

Kdy

Kurz probíhá každý čtvrtek od 15:45 do 17:45.

Cena

Cena kurzu je 3.000.- Kč. Je to 8 lekcí, 1 lekce = 120 minut výuky. Pozor! Zameškané lekce Vám nepropadnou. Vždy si je můžete nahradit.

Přihláška na kurz zde

Akvarel - Kurzmalování akvarelem pro začátečníky

Zveme Vás na dopolední kurz malování akvarelem. Dozvíte se vše o technice akvarelu. Zaměříme na vnímání základního média akvarelu, a tím je voda. Budeme si hrát s jejími vlastnostmi a stopami, které dokáže v kombinaci s barvou, štětcem a vhodným papírem vytvořit. Budeme barvu rozpíjet, cákat, vymývat, překrývat menšími skvrnami nebo malovat a kreslit suchým štětcem. Vyzkoušíme si celou škálu možností a ukážeme si také, kdy a jak je využít.

Dopolední kurz akvarelu je určen zejména pro začátečníky. Těšíme se na Vás!

Na kurzu se věnujeme technologickým otázkám akvarelu stejně podrobně, jako tématům a rozdílným přístupům k jejich zpracování. Studenti si osvojují základní techniky malby akvarelem a podle chuti s nimi dále experimentují. Nejpodstatnější je radost z tvorby, podpořená příjemnou a inspirativní atmosférou našeho uměleckého ateliéru.

Program kurzu

Program výuky je volný, nemusíte jej striktně dodržovat. Vše závisí na domluvě s lektorkou. Vašim přáním a návrhům vyjdeme rádi vstříc!

1. Lekce: Kresba je základ, skica, barevná kompozice
2. Lekce: Zátiší s ovocem ( malba podle reálného zátiší)
3. Lekce: Zátiší s květinou ( malba podle reálného zátiší)
4. Lekce: Portrét ženy ( malba podle živého modelu)
5. Lekce: Portrét muže ( malba podle živého modelu)
6. Lekce: Oblečená postava ( malba podle fotografie)
7. Lekce: Akt ( malba podle živého modelu)
8. Lekce: Kopie Vašeho oblíbeného obrazu, malba podle předlohy

Co s sebou na kurz

Na první lekci žádné pomůcky nepotřebujete. Vše Vám zdarma zapůjčíme. Lektorka Vám dále podrobně vysvětlí, jaké pomůcky budete potřebovat.

Kdo

Kurz vede naše oblíbená lektorka MgA. Magdaléna Nováková. Magda studovala v na Akademii výtvarných umění v Praze v atelieru prof. Michaela Rittsteina. Po celou dobu Vám nápomocna svými radami a individuálním přístupem ke každému studentovi kurzu.

Kdy

Kurz probíhá každé úterý od 10:00 do 13:00

Cena

Cena kurzu je 4.500.- Kč. (Je to 8 lekcí. 1 lekce = 180 minut výuky). Pozor! Zameškané lekce Vám nepropadnou. Vždy si je můžete nahradit. Informace jak na to najdete zde.

Přihláška na kurz zde

Dopoledníkurzy malování a kreslení

Kurzy malování a kreslení jsou určeny pro širokou veřejnost, pro všechny zájemce o kresbu, malbu a další výtvarné techniky. Kurzy jsou vhodné pro úplné začátečníky, pro mírně pokročilé i pokročilejší malíře, kteří si chtějí rozšířit svou paletu výrazových schopností. Náplň kurzů můžete vždy individuálně upravovat a konzultovat s Vaším lektorem.

Jakým tématům se budeme na kurzu věnovat:

Motiv a volba námětu - otázky výběru vlastního tématu obrazu.
Kompozice - zásady pro komponování obrazu.
Světlo a stín - vyjádřené v kresbě i v malbě.
Povrch a struktura - vyjádření různých materiálů v technice kresby a malby.
Prostor - budování prostoru odstupňovanou barevností v technice olej či akryl. 

Program kurzu:

Program výuky je volný, nemusíte jej striktně dodržovat. Vše závisí na domluvě s lektorkou. Vašim přáním a návrhům vyjdeme rádi vstříc!
1. Lekce: Kresba je základ, skica, barevná kompozice
2. Lekce: Zátiší s ovocem ( malba podle reálného zátiší)
3. Lekce: Zátiší s květinou ( malba podle reálného zátiší)
4. Lekce: Portrét ženy ( malba podle fotografie)
5. Lekce: Portrét muže ( malba podle fotografie)
6. Lekce: Oblečená postava ( malba podle živého modelu)
7. Lekce: Akt ( malba podle živého modelu)
8. Lekce: Kopie Vašeho oblíbeného obrazu, malba podle předlohy

Co s sebou na kurz

Na první lekci žádné pomůcky nepotřebujete. Vše Vám zdarma zapůjčíme. Lektorka Vám dále podrobně vysvětlí, jaké pomůcky budete potřebovat.

Kdy

Můžete si vybrat ze dvou termínů: středa od 10:00 do 12:00, nebo čtvrtek od 10:00 do 12:00. Náplň obou kurzů je totožná.

Cena

Kurz 8 lekcí (1 lekce 120 min.) = 3.000.- Kč Pozor! Zameškané lekce Vám nepropadnou. Vždy si je můžete nahradit.

Přihláška na kurz zde

Přihláška na kurz